Priser och betalning

Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En orderbekräftelse kommer dåatt skickas till din registrerade mailadress.

Din order kommer att skickas från vårt lager i Göteborg. Ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss. Om du upptäcker eventuella felaktigheter pådin order är det därför viktigt att du omgående kontaktar vår Kundservice för att om möjligt ändra din order.

 Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss ocksårätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

 Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

 Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Gladamammors egendom till dess att full betalning erhållits

Personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att fåden information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss isåfall via vergarita@gmail.com

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Våra varor finns normalt pålager varför leverans kan ske inom en arbetsvecka. Om varan trots allt inte finns i lager såmeddelas detta via e-post tillsammans med beräknad leveranstid.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår såmeddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid betydande leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Dock kan det finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag dåvi tog emot varan. Du måste själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka ersättningsvaror.

 Ej uthämtade paket

För alla paket som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 200 kronor.